September 27, 2018

Geobanken

Geobanken.no er en komplett løsning for lagring og håndtering av geo-refererte data

English version below

Geobanken.no er godt tilrettelagt for bygg- og anlegg, men har potensiale utover denne industrien. I takt med den økende mengden data og digital informasjon blir behovet for smarte løsninger større og større. Geobanken tilbyr lagring, distrubisjon, deling av data, visualisering, bruk av data og mye annet på ett sted.

Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi tjenester innen droneteknologi, laserskanning og 3D kartlegging i forbindelse med anlegg og vedlikehold av bygg. I tillegg har vi et stort fokus på dataforvaltning, med mange års erfaring fra oljebransjen.

Egenskaper

 • Data lagres sikkert i skyen
 • Last opp egne data eller få tilgang til data gjennom din leverandør
 • Alle data som lagres blir indeksert, og verdifull metadata-informasjon trekkes ut og lagres i vår database. På denne måten er det svært enkelt å søke og gjenfinne data
 • Last ned ønsket data for å bruke i dine favorittverktøy. Du kan for eksempel laste ned BIM-data og åpne direkte på iPad’en, om ønskelig
 • Du kan enkelt legge til andre brukere til et gitt prosjekt. All data kan linkes til direkte for enkel deling

Tjenester

 • Geobanken tilbyr en rekke tjenester hvor du kan se på data, analysere, visualisere og prosessere data
 • Du kan også få lastet opp eller få tilgang til data gjennom din dataleverandør
Geobanken Point Cloud preview

Forhåndsvisning av punktsky

Geobanken.no is a complete solution for archiving and managing geo-referenced data

Geobanken.no is well organized for, and picked up by the construction industry, but is equally well suited for other industries working with geo-referenced data.

As the volume of data and digital information increases, smart solutions to handling and utilize these data is growing. Geobanken offers storage, distribution, sharing of data, visualization, analysis of data and other functionalities in one place.

With our partners, we offer services within drone technology, laser scanning and 3D mapping in conjunction with construction and maintenance of buildings. We have particular focus on data management, drawing on our extensive experience from the oil industry.

Features

 • Data are securely archived in the cloud
 • You can upload your own data or the data you have access to from your partners/vendors
 • All data are indexed, valuable metadata information captured and archived along with the data, making retrieval easy
 • Download data to use in your favorite applications; you can, e.g. download BIM-data and open these directly on your iPad
 • You can easily add additional users to a project
 • All data can be linked to, for easy sharing

Services

 • Geobanken offers a portfolio of services where you can look at data, analyze, visualize and process data

You can upload or gain access to data through your data provider.

Geobanken

Project overview